Stánkový prodej - pokyny, přihláška

 

Vážený obchodníku,

děkujeme Vám za projevený zájem o účast na 14. ročníku Letního lounského vábení, které se uskuteční 11.-12. srpna 2017.
Kulturní program na hlavní hudební scéně, umístěné na Mírovém náměstí, bude probíhat v pátek cca od 17:00 – 23:30 hod.,panerai replica watches v sobotu od 12:00 – 23:30 hod. Stánkový prodej musí být připraven vždy minimálně hodinu před začátkem samotného programu a ukončen nejpozději ve 24:00 hod. Z důvodu neustále se zvyšujícího zájmu o tuto akci z řad návštěvníků i samotných prodejců, jsme nuceni vzhledem k omezené kapacitě náměstí, přistoupit k  systému přihlášek stánkového prodeje. Prodejci budou pečlivě vybíráni, bude dbáno na dodržování propozic. Vezměte proto prosím na vědomí následující k prodeji během 14. ročníku Letního lounského vábení. Bez vyplněné přihlášky nebudou místa přidělována.

 

Přihlášky zasílejte na dresu:

Městský úřad Louny
Michal Ovšonka
Mírové  náměstí 35, 440 23 Louny

nebo elektronicky s podpisem:
m.ovsonka@mulouny.cz